Ineffektiv behandling mot bakterier i kläder

23 november, 2015

Antibakteriell behandling av kläder och andra textilier saknar ofta effekt, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen. Två av tre testade textilprodukter hade ingen bakteriedödande effekt kvar efter att ha tvättats tio gånger.

 

Kemikalieinspektionens studie visar att antibakteriell behandling av textilier i många fall är verkningslös. Kläder som är antibakteriellt behandlade marknadsförs ofta med argument om att det förhindrar dålig lukt. Ibland påstås textilierna även ha hygieniska fördelar.

 

Kemikalieinspektionen har testat den antibakteriella aktiviteten i 25 textilprodukter som marknadsfördes som luktfria eller antibakteriella. Nästan en tredjedel av de behandlade textilierna, 28 procent, saknade bakteriedödande effekt redan från början. 40 procent hade viss antibakteriell verkan vid inköp, men efter tio tvättar var den borta. Endast en tredjedel, 32 procent, av de undersökta textilierna hade antibakteriell verkan kvar även efter tio tvättar.

 

I en studie 2011 analyserade Kemikalieinspektionen sportkläder, strumpor och disktrasor före och efter tvätt. Myndigheten undersökte då halten av de bakteriedödande ämnena triklosan, triklokarban och silver i textilierna. Studien visade att i genomsnitt 60 procent av ämnena tvättades ut efter tio tvättar. Den nya studien har gjorts genom att Kemikalieinspektionen har undersökt textilierna från den tidigare studien på nytt.

 

Syftet med den nya studien har varit att ta reda på om förlusten av de bakteriedödande ämnena lett till minskad funktionalitet, eller om det som är kvar av ämnena efter tvätt fortfarande har en antibakteriell effekt. I studien testades om tillväxten av bakterier var mindre i behandlade textilier jämfört med obehandlade textilier. Varje minskning av bakterietillväxt tolkades i studien som antibakteriell aktivitet.

 

Så kallade biocidprodukter, som kläderna behandlas med, är giftiga för en eller flera målorganismer, som till exempel bakterier. Men flera av dessa biocider är också giftiga för andra organismer och även för oss människor. När man använder biocider för ofta eller för ospecifikt kan det även bidra till resistensutveckling.

 

Här finner Ni Kemikalieinspektionens rapport.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.