Krav på vinterdäck från 1 december

25 november, 2015

Om det är vinterväglag mellan den 1 december och 31 mars är det krav att svenska och utländska fordon ska ha vinterdäck. Tunga fordon ska ha vinterdäck på fordonets drivaxlar.

 

Vintern är ett faktum i stora delar av landet. Transportstyrelsen vill därför påminna om vinterdäckskravet. Om det är vinterväglag mellan 1 december och 31 mars måste personbilar (även husbilar), lastbilar, bussar och släpfordon som är kopplade till dessa fordon ha vinterdäck eller likvärdig utrustning. Detta gäller om fordonet har en totalvikt på högst 3,5 ton.

 

Har fordonet en totalvikt på över 3,5 ton (tyngre husbilar, tung buss, tung lastbil, tungt släp) ska det ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar. Framhjulsdrivna tunga fordon ska även ha vinterdäck på bakaxlarna.

 

Kraven för lätta och tunga fordon gäller både svenska och utländska bilar.

 

Vad är vinterdäck?
Med vinterdäck menas däck som är framtagna för vinterkörning och ska vara märkta med M+S (M.S, M-S, M&S eller Mud and Snow). Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Dubbdäck är tillåtet mellan 1 oktober och 15 april.

 

Vad är vinterväglag?
Vinterväglag anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är Polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen.

 

Dubbdäck eller dubbfritt?
Transportstyrelsen har inga speciella rekommendationer eftersom behoven är så olika, beroende på hur man använder sitt fordon och var i landet man bor. Det kan vara viktigt att veta att vissa kommuner har lokala dubbdäcksförbud samt att många länder har förbud mot dubbdäck. Fordonsägare bör vara medvetna om för- och nackdelar med sitt däckval och måste komma ihåg att alltid anpassa farten och avståndet.

 

Vilket mönsterdjup gäller?
Mönsterdjupet på däcken på lätta fordon (totalvikt på högst 3,5 ton) ska vara minst 3 millimeter när det är vinterväglag. När det gäller tunga fordon ska samtliga däck ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Detta krav gäller inte släp som är kopplade till tunga fordon.

Här finner Ni mer information:
VTIs rapport Test av is- och snögrepp för slitna vinterdäck.

Transportstyrelsens information om vinterdäck
Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.