Mål avseende offentlig upphandling – november 2015

30 november, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under november 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 23530-15
Ärende: Upphandlingsskadeavgift
Leverantör/Sökande: Konkurrensverket
Upphandlande myndighet/UE: Stockholms läns landsting
Avgörande: Betala upphandlingsskadeavgift

 

Målnr: 1842-15
Ärende: Överprövning av avtals giltighet enligt LOU
Leverantör/Sökande: Net at Once Sweden AB
Upphandlande myndighet/UE: Bräcke kommun
Avgörande: Ogiltigförklara avtal

 

Målnr: 639-15
Ärende: Överprövning enligt, LOU
Leverantör/Sökande: Input Interiör KC Aktiebolag
Upphandlande myndighet/UE: Växjö kommun
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 6309-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Eurofins Environment Testing Sweden AB
Upphandlande myndighet/UE: Sundsvalls kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 2123-15, 2124-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: AV Syd AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Skurups kommun 2. Trelleborgs kommun 3. Ricoh Sverige AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 1024-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: AB Trendtaxi
Upphandlande myndighet/UE: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 3512-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: RGS 90 Sverige AB
Upphandlande myndighet/UE: Älvstranden Utveckling AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.