Ny ändringsföreskrift om vibrationer

4 november, 2015

Arbetsmiljöverket har tagit fram ändringsföreskriften om vibrationer (AFS 2015:5). Det är för att 9 § ska stämma överens mot direktiv 2002/44/EG (vibrationsdirektivet).

 

Ändringen berör enbart luftfart och innebär att kraven i paragrafen, kopplade till gränsvärdet för hand- och armvibrationer, gäller fullt ut. Tidigare fanns, under vissa omständigheter, möjlighet att göra undantag från dessa krav. Föreskriftsändringen träder i kraft den 1 februari 2016.

 

Hand- och armvibrationer är vibrationer som överförs från utrustning som man håller, styr, eller stödjer med hand eller arm. Till exempel inom luftfart kan piloter utsättas för vibrationer från styrspakar till händerna.

 

Totalt uppskattas 330 arbetstagare och 300 arbetsgivare vara berörda av föreskriftsändringen.

 

Här finner Ni ändringsföreskriften AFS 2015:5.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.