Ny karttjänst ska underlätta arbetet med flyktingsituationen

3 november, 2015

MSB:s nya plattform gör det möjligt att med GIS (geografiskt informationssystem) synliggöra var i landet det behövs personalresurser och förmedla det på ett tydligt sätt. På så vis kan de aktörer, med fokus på frivilligorganisationer som har möjlighet att hjälpa till, se vilken hjälp som efterfrågas i hanteringen av flyktingsituationen.

 

Aktörerna meddelar sina behov av stöd via formulär
GIS-stödet kommer att kunna användas på många olika sätt, men just nu ligger fokus på flyktingsituationen där plattformen ger möjlighet att visa en bild av det regionala resursbehovet. Länsstyrelserna och Migrationsverket kommer att kunna fylla i sina behov i ett formulär på webben. Behoven utgår ifrån olika kategorier, till exempel avtalshandläggare, hantverkare, logistiker eller tolk.

 

Här finner Ni karttjänsten.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.