Ny rapport om riskerna med resistenta tarmbakterier

8 november, 2015

MSB har publicerat  ett kunskapsunderlag inklusive en scenarioanalys om multiresistenta tarmbakterier. ”Antibiotika räddar liv. Resistenta bakterier gör att vi håller på att förlora den förmågan”.

 

MSB har enligt myndighetens instruktion i uppgift att analysera risker som kan anses vara särskilt allvarliga. Därför har myndigheten inom ramen för arbetet med nationell risk- och förmågebedömning tagit fram en kunskapsöversikt inklusive en scenarioanalys av multiresistenta tarmbakterier. Scenarioanalysen behandlar en ökad spridning av resistensmekanismen ESBLcarba, som bland annat kan finnas hos E. coli, en bakterie som förekommer naturligt i tarmen hos människor och djur.

 

Utifrån rapportens slutsatser rekommenderar MSB:

• Att berörda aktörer inom krisberedskapen strävar efter att öka sin kunskap om riskerna med antibiotikaresistens, särskilt ESBLcarba.
• Att myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen samt landsting och kommuner undersöker och överväger att inkludera antibiotikaresistens i arbetet med sina respektive risk- och sårbarhetsanalyser.
• Att intentionerna och åtgärderna i myndigheternas handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner genomförs enligt planen.
• Att ansvariga aktörer möjliggör och utvecklar svenska myndigheters internationella arbete mot antibiotikaresistens.

 

Rapporten konstaterar att konsekvenserna av en ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier i samhället kan få stora konsekvenser, främst i sjukvården och för människors liv och hälsa. Därutöver kan skärpta hygienrutiner påverka funktionaliteten i stora delar av samhället.

 

Här finner Ni publikationen.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.