Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

12 november, 2015

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som börjar att gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.

 

Föreskrifterna ändras för att bättre stämma överens med  EU:s indikativa gränsvärden som finns i ett antal olika direktiv.

 

Paragraftexten har ändrats till viss del. Bland annat har de olika gränsvärdenas definitioner blivit tydligare och mer i överensstämmande med EU-direktiven. De allmänna råden har även kortats ned.

 

Gränsvärden fastställs för att säkerställa arbetstagares hälsa
I arbetslivet utsätts många arbetstagare för exponering av olika kemikalier som de hanterar, alternativt som frigörs eller bildas under vissa arbetsmoment eller processer. För att reglera luftexponeringen för olika kemikalier eller kemiska blandningar fastställs bindande gränsvärden i Sverige. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att se till att exponeringen inte överskrider de bindande gränsvärdena. Arbetsgivarna måste leva upp till regelverket och det innebär att arbetstagarna blir mer skyddade för exponering av de ämnen som har fått nya eller sänkta gränsvärden.

 

Vi uppskattar att cirka 550 företag hanterar de ämnen som omfattas av de nya eller sänkta gränsvärden som föreskrifterna reglerar.

 

Här finner Ni föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7).

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.