Nya regler kring små avloppsanläggningar

30 november, 2015

Boverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslår att avloppsanläggningar inte ska behöva prövas mot två regelsystem.

 

Boverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslår ett undantag från anmälningsplikten enligt plan- och byggförordningen, PBF, för installation eller väsentlig ändring av enskilda avloppsanläggningar inom tomt, om anläggningen inte enbart är avsedd att föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.

 

Syftet med förslagen är att ta bort eventuell ”dubbelprövning”. Förslagen innebär:
• Avloppsanläggning inom tomt undantas från anmälningsplikt enligt PBF
• Ingen skillnad för installation av avloppsanläggning i byggnad där anmälningsplikten enligt PBF kvarstår
• Ingen skillnad för installation inom tomt av avloppsanläggning som kopplas till allmän va-anläggning där anmälningsplikten enligt PBF kvarstår (rör främst rörledningar, servisledningar, till förbindelsepunkten)
• Ingen skillnad för avloppsanläggningar utanför tomt eftersom dessa inte omfattas av anmälningsplikt enligt PBF idag och detta förhållande kvarstår.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.