Anmälan av farliga produkter

14 december, 2015

Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, stegar, ställningar och personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk. Här kan Ni anmäla en produkt Ni anser vara farlig eller bristfällig.

 

Syftet med marknadskontroll är att produkter ska vara säkra och uppfylla de europeiska och nationella reglerna. Även tillverkare kan använda formuläret för att göra en konkurrentanmälan.

 

CE-märkning och tillhörande dokumentation
Produkten kan sakna CE-märke, svensk bruksanvisning, försäkran om överensstämmelse eller så är produkten inte så säker som den ska vara. Då kan Ni göra en anmälan.

 

Följ ärendet
Ni får ett diarienummer direkt på skärmen när Ni skickat in anmälan. Diarienumret kan Ni använda för att kontakta Arbetsmiljöverket och för att se hur ärendet fortlöper. Alla anmälningar leder inte till åtgärder. Arbetsmiljöverket prioriterar vilka produkter som ska utredas utifrån olika faktorer.

 

Anonymitet
Anmälan är anonym så länge Ni inte skriver in några uppgifter som kan identifiera Er. Det betyder att Arbetsmiljöverket inte heller kan kontakta Er för ytterligare frågor. Det är därför viktigt att Ni tydligt beskriver det Ni tycker är en brist hos produkten.

 

Här finner Ni formuläret för anmälan

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.