Arbetsrättsmål – december 2015

30 december, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under december 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 72/15, Mål nr A 199/14, 2015-12-02
Könsdiskriminering

En kvinna var anställd som chaufför hos ett bolag som utförde transporter för ett landsting. Ett annat bolag vann senare en upphandling för aktuella transporter och avsåg därför att anställa chaufförer. Kvinnan sökte arbete hos det nya bolaget. Vid tidpunkten för anställningsintervjun var hon gravid. Fråga om det nya bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering när det inte erbjöd henne anställning.

 

Mellandom nr 74/15, Mål nr A 140/14, 2015-12-16
Kollektivavtalstolkning

Kollektivavtalstolkning. Tvist har uppkommit bl.a. om vissa delar i en på visst sätt beräknad resultatbonus ska ingå som en rörlig lönedel (P) i det genomsnittliga förtjänstläget enligt § 4 mom 2 bemanningsavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att så inte är fallet.

 

Beslut nr 75/15, Mål nr A 28/15, 2015-12-16
Ogiltigförklaring av uppsägning; nu fråga om avskrivning

Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.