Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020

18 december, 2015

Kemikalieinspektionen fortsätter på uppdrag av regeringen handlings­planen för en giftfri vardag med planen för 2015–2020. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

 

Handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2014 fokuserade på att skydda människans fortplantning och barns hälsa. Samma fokus gäller för åren fram till 2020. Det innebär att Kemikalieinspektionen ska utarbeta förslag på konkreta åtgärder i de forum nationellt, i EU och internationellt där Kemikalieinspektionen tror att möjligheterna till framgång är störst. Regeringen har genom det nya uppdraget för perioden 2015–2020 ökat de nationella aktiviteterna i handlingsplanen.

 

Läs Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 – Rapport 5/14.

Läs mer om Handlingsplanen för en giftfri vardag 2011-2014.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.