KemI föreslår lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

2 december, 2015

Sverige bör införa lagstiftning mot farliga kemikalier i byggprodukter. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en rapport som lämnats till regeringen. Syftet med förslaget är att skydda barn och andra mot farliga ämnen som kan finnas inomhus.


En vanlig inomhusmiljö kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Kemikalieinspektionen föreslår därför i dag att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter.

De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018 och ska gälla byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och innertaksektioner. I flera andra EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien, finns redan liknande lagstiftning.

Rapport är Kemikalieinspektionens svar på ett uppdrag från regeringen om att undersöka behovet av nationella regler för farliga kemiska ämnen i byggprodukter. Kemikalieinspektionen har tagit fram förslaget efter samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten. Under arbetet har Kemikalieinspektionen även samrått med representanter för branschorganisationer, myndigheter, bedömningssystem för byggvaror och miljöorganisationer samt fastighetsägare, entreprenörer och forskare.

Nedan finner Ni mer information:

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Rapporten: Kartläggning av farliga ämnen i byggprodukter i Sverige

Frågor och svar om regeringsuppdraget om farliga ämnen i byggprodukter

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.