KemI föreslår ny EU-lag om textilier

1 december, 2015

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen arbetar för en särskild produktlag om textilier i EU. Syftet är att minska riskerna med kemikalier i bland annat kläder. Förslaget finns i en rapport som Kemikalieinspektionen lämnat till regeringen.

 

Kemikalieinspektionen föreslår i rapporten att regeringen påbörjar ett arbete för att inom EU utveckla en enhetlig produktlagstiftning för textilier. Enligt förslaget bör den nya EU-lagstiftningen omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper, som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön.

 

Kemikalieinspektionen vill undersöka möjligheterna till utökade begränsningar genom EU:s kemikalielagstiftning Reach, för vissa så kallade azofärgämnen. Dessa tillsätts i textilier och kan brytas ner till cancerframkallande ämnen. Myndigheten vill även pröva möjligheterna till märkningskrav i EU för allergiframkallande ämnen i textil.

 

Kemikalieinspektionen föreslår utöver detta att regeringen överväger behovet av en särskild utredning om en skatt på kläder och hemtextilier. Ekonomiska styrmedel kan vara ett komplement i väntan på en lagstiftning för att minska riskerna med farliga ämnen i textil.

 

Rapporten är Kemikalieinspektionens svar på ett regeringsuppdrag om att utveckla förslag till åtgärder för att minska riskerna med farliga ämnen i textil. Kemikalieinspektionen har sedan tidigare startat och deltar i flera aktiviteter för att minska risker med farliga ämnen i textil i Sverige, inom EU och internationellt.

 

Nedan finner Ni mer information.

Här finner Ni rapporten: Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder.

Här finner Ni Frågor och svar om regeringsuppdraget om farliga kemiska ämnen i textil.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.