Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2015/2016

26 december, 2015
Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första januari. Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på cirka 30 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation.

 

Ni finner Regeringskansliets publikation här.

 

Inom Miljödepartementets områden återfinns bland annat förändringar avseende avfallslagstiftningen och omgivningsbuller.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.