Stora intäktsbortfall medför ändrade regler

9 december, 2015

Den årliga vägtrafikregisteravgiften betalades aldrig för cirka 260 000 fordon under 2014 och det innebär ett intäktsbortfall för Transportstyrelsen på mer än 25 miljoner kronor.

 

Intäktsbortfallet har blivit så pass omfattande att reglerna nu ändras vid årsskiftet. Obetalda vägtrafikregisteravgifter kommer efter årsskiftet att kunna överlämnas till Kronofogden för indrivning.

 

Obetalda avgifter har hittills inte överlämnats till Kronofogden vilket har inneburit att fordonsägare kunnat strunta i betalning utan att riskera ytterligare konsekvenser. Detta har i sin tur inneburit att fordonsägare har kunnat sätta i system att inte betala avgifterna och att fordon som egentligen skulle ha avregistrerats har fått stå kvar i registren.

 

Normalt betalas en vägtrafikregisteravgift på 60 kronor tillsammans med fordonsskatten för ett fordon. Men cirka 1,5 miljoner avgiftspliktiga fordon är avställda eller inte skattepliktiga och får inte årlig fordonsskatt. I de fallen skickar Transportstyrelsen i stället en årlig avi på bara själva vägtrafikregisteravgiften. Om en vägtrafikregisteravgift inte betalas i tid påförs en påminnelseavgift på 50 kr. Summan av de två avgifterna uppgår till 110 kronor och de obetalda avgifterna innebär ett intäktsbortfall för Transportstyrelsen på över 25 miljoner kronor årligen.

 

Fordon som inte längre finns kvar ska avregistreras
Transportstyrelsen bedömer att det idag finns en hel del fordon upptagna i vägtrafik-registret, trots att de i realiteten inte finns kvar. Det kan handla om fordon som exporterats ur landet, bilar som byggts om till folkracebilar, släpvagnar som byggts om till traktorsläp och så vidare.

 

Från och med den 1 januari 2016 har Transportstyrelsen möjlighet att överlämna obetalda vägtrafikregisteravgifter till Kronofogden för indrivning, men redan nu kan fordonsägare vidta åtgärder genom att själva betala in gamla obetalda vägtrafikregisteravgifter.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.