Styren undantas från krav på tillstånd

18 december, 2015

Styren kommer tillfälligt att undantas från nationella krav på tillstånd för särskilt farliga produkter. Undantaget träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till den 1 juni 2017. Styren finns bland annat i plastspackel för reparation av båtskrov och bilkarosser.

 

Kemikalieinspektionen har beslutat att det kemiska ämnet styren (CAS-nummer 100-42-5) och blandningar som innehåller styren tillfälligt undantas från  reglerna om särskilt farliga kemiska produkter. Undantaget införs genom en ändring av 4 kap. § 2 a i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:2 (ändringsföreskrift KIFS 2015:6).

 

Bakgrunden till regeländringen är en uppdatering av  CLP-förordningen, som gjort att styren har fått en ny EU-gemensam klassificering. Den nya klassificeringen börjar gälla den 1 januari 2016. I kombination med nationella tillståndsregler skulle klassificeringen innebära ett krav på tillstånd för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse av styren både som ämne och i blandningar. Många vanliga konsumentprodukter som innehåller styren skulle omfattas av tillståndskravet.

 

Om dessa regler tillämpas utan undantag skulle det i praktiken betyda att Sverige, som enda land i EU, kraftigt begränsar tillgängligheten av exempelvis plastspackel för reparation av båtskrov och bilkarosser. Kemikalieinspektionen har bedömt att detta sannolikt inte står i rimlig proportion till hälsorisken vid förväntad användning av produkterna. Övriga EU-länder påverkas inte på samma sätt av de skärpta kriterierna i CLP för den aktuella faroklassen (STOT RE 1), eftersom de inte har motsvarande tillståndsregler som finns i Sverige.

 

Övergångsbestämmelser i CLP-förordningen tillåter att produkter, klassificerade och märkta enligt äldre regler, kan fortsätta att säljas och köpas fram till 1 juni 2017 utan att det krävs något tillstånd. Detta innebär att olika krav ställs på samma produkt beroende på vilket system för klassificering och märkning som tillämpas.

 

Kemikalieinspektionen har gjort en motsvarande ändring i föreskrifterna när det gäller lacknaftor den 1 augusti 2015. Under tiden som de tillfälliga undantagen för styren och lacknaftor gäller, kommer vi att se över undantagen i tillståndsreglerna. Vi kommer också att se över vilka klassificeringar och märkningar som ska leda till att en produkt anses vara särskilt farlig och därmed omfattas av kraven på tillstånd.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.