Tidplan för nära-nollenergibyggnade

18 december, 2015

Boverkets förslag på hur nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler (BBR) planeras att skickas ut på remiss i februari 2016. De planeras träda i kraft under hösten 2016.

 

Boverket lämnade den 15 juni 2015 över sitt förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader till regeringen. Regeringen skickade kort därefter förslaget på remiss till ett stort antal instanser som sedan kom in med synpunkter.

 

Som en del i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige ser nu regeringen över de bestämmelser i plan- och byggförordningen som reglerar energihushållning i byggnader. Regeringens översyn och Boverkets arbete med ändring av föreskrifterna sker parallellt.

 

Remiss under februari
Ändringar i plan- och byggförordningen förväntas beslutas under januari 2016. Boverkets föreskrifter och allmänna råd planeras skickas ut på remiss under februari, för att kunna träda i kraft under hösten 2016.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.