Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2016

3 januari, 2016

Europeiska kommissionen har beslutat nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2016. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna höjs något.

 

Tröskelvärdena revideras vartannat år. Europeiska kommissionen har i dagarna beslutat nya tröskelvärden som ska gälla från och med den 1 januari 2016. Beslutet innebär att värdena höjs något. I LOU finns två olika tröskelvärden för varor och tjänster. Det ena värdet gäller för kontrakt som tilldelas av centrala statliga myndigheter och det andra värdet gäller för kontrakt som tilldelas av övriga upphandlande myndigheter.  I LUF och LUFS finns bara ett tröskelvärde för varor och tjänster. Tröskelvärdet för byggentreprenader är likalydande i alla tre upphandlingslagarna.

 

Från och med den 1 januari 2016 gäller följande tröskelvärden:

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 135   000 1 233 941
Övriga upphandlande myndigheter (t.ex. kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 209   000 1 910 323  
Byggentreprenader
Alla upphandlande myndigheter 5 225   000 47 758 068

 

Tröskelvärden för upphandling enligt LUF och LUFS (gäller fr.o.m. den 1 januari 2016)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande myndigheter/enheter 418   000 3 820   645
Byggentreprenader
Upphandlande myndigheter/enheter 5 225   000 47 758 068

Även direktupphandlingsgränserna höjs den 1 januari 2016. Detta eftersom direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. Gränsvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader. Från och med den 1 januari 2016 gäller följande direktupphandlingsgränser:

Direktupphandlingsgränser (gäller fr.o.m. den 1 januari 2016)

Direktupphandlingsgräns enligt LOU 534 890   SEK
Direktupphandlingsgräns enligt LUF och LUFS 993 368   SEK

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.