KemI föreslår begränsningar för plastkorn i kosmetika

16 januari, 2016

Kemikalieinspektionen föreslår ett förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet bör enligt myndighetens bedömning ses i kombination med andra åtgärder mot mikroplaster. Det framgår av en rapport som Kemikalieinspektionen lämnar över till regeringen i dag.

 

Dagens rapport är Kemikalieinspektionens svar på ett uppdrag från regeringen om att ta fram förslag på nationella åtgärder i Sverige för att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetika. Uppdraget är en del i Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag.

 

Kemikalieinspektionens förslag går ut på att kosmetiska produkter som sköljs av direkt efter användning och som innehåller mikrokorn av plast förbjuds i Sverige från och med den 1 januari 2018. Exempel på produkter som omfattas av förslaget är duschgel, kroppsskrubb och ansiktsrengöring. Kemikalieinspektionen föreslår att det ska gå att söka dispens för mikrokorn av plast som bryts ner i vattenmiljön.

 

Kemikalieinspektionen bedömer att förbudet bör kombineras med andra åtgärder för att minska mängden mikroplaster i hav och sjöar. Naturvårdsverket har ett uppdrag från regeringen om att identifiera viktiga källor till spridningen av mikroplaster och föreslå åtgärder för att minska utsläppen. Naturvårdsverkets uppdrag ska redovisas i juni 2017.

 

Mikroplast i kosmetika står för cirka 0,1 procent av mikroplasterna i sjöar och hav, enligt osäkra uppskattningar. Den svenska kosmetikabranschen har också ställt sig bakom att frivilligt ta bort mikroplaster från kosmetiska produkter.

 

Sverige har stöttat tidigare förslag om att reglera mikroplaster i kosmetiska produkter på EU-nivå, som dock inte har antagits. Kemikalieinspektionen föreslår i dagens rapport att Sverige fortsätter att driva frågan om ett förbud även på EU-nivå.

 

Fakta om mikroplaster
Mikroplastpartiklar kan tas upp av djur som lever i vatten. Laboratorieförsök har visat en rad negativa effekter på djuren, som minskat födointag, inflammationer, samt negativ påverkan på djurens energilagring, nervsystem och reproduktion.

 

I december 2015 beslutade USA om en federal lag med förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter. Flera stater i USA har redan infört förbud mot mikroplaster i kosmetika. Sverige har stöttat tidigare förslag om att reglera mikroplaster i kosmetiska produkter på EU-nivå, som dock inte har antagits.

 

Mikroplaster från kosmetiska produkter som kroppsskrubb och duschgel utgör enligt osäkra uppskattningar cirka 0,1 procent av mikroplasterna i vattenmiljön. Det finns i dag gott om tillgängliga alternativ till mikrokorn av plast i kosmetika, och branschen har inlett en frivillig utfasning.

 

Här finner Ni rapporten: Förslag till nationellt förbud av mikrokorn av plast i kosmetiska produkter, rapport 2/16

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.