Nu införs dagliga lavinprognoser i svenska fjällen

17 januari, 2016

Naturvårdsverket har börjat publicera lavinprognoserna för svenska fjällen. Prognoserna omfattar fjällområden i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. När systemet är fullt utbyggt kommer lavinprognoser att utfärdas för flera välbesökta områden längs större delen av den svenska fjällkedjan.

 

Varje år omkommer två till tre svenskar i lavinolyckor, både i Sverige och utomlands. Antalet skid- och snöskoteråkare som rör sig i lavinfarlig terräng ökar. För dem utgör lavinprognoserna ett kompletterande beslutsunderlag för säkrare vägval. Bara i Sverige bedöms det varje år gå flera tusen laviner.

 

Lavinprognoserna ger en samlad bedömning av lavinfaran tre dagar framåt, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för onödiga risker. Man får även en beskrivning av vad lavinfaran beror på, vilka väderstreck och på vilka höjder i terrängen laviner är mest sannolika. Nya prognoser presenteras varje dag klockan 17.00 på www.lavinprognoser.se. Om en oväntad väderutveckling sker under natten uppdateras prognosen nästa morgon.

 

Lavinprognoserna bygger dels på information kring lavinaktivitet, snötäckets uppbyggnad med svaga lager samt aktuellt väder. Informationen samlas in av lokala observatörer på fältet. Lavinexperter vid det centrala lavinkontoret i Östersund analyserar informationen och tar sedan fram prognoserna baserat på en sammanvägning av informationen från fältet och detaljerade lokala väderprognoser från SMHI.

 

Områden där många människor bedriver ett aktivt friluftsliv i brant terräng, både på skidor och på snöskoter prioriteras. Under innevarande vintersäsong ges lavinprognoser för Jämtland (Åre, Storulvån och Bydalen), Västerbotten (norr och söder om Hemavan) samt Norrbotten (Abisko, Björkliden och Riksgränsen). Under 2017 kan ytterligare områden tillkomma, bland annat Kebnekaiseområdet, Arjeplogsfjällen, södra Lapplandsfjällen samt södra Jämtland och Härjedalsfjällen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.