Nya krav på ventilationsaggregat

19 januari, 2016

Från årsskiftet har ventilationsaggregat för bostäder och fastigheter ekodesignkrav. Bostadsventilation har även fått energimärkningskrav.

 

Ekodesignkraven innebär att bara de ventilationsaggregat som är tillräckligt energieffektiva får säljas. Kraven sätter en effektivitetsgräns för SFPint (Internal Specific Fan Power) och för ingående komponenter som till exempel värmeväxlare och fläktar. Krav finns också på specifik energianvändning (SEC) i kWh per kvadratmeter och år.

 

Ventilationsaggregat för bostäder får även krav på hur mycket de får bullra och att de ska vara energimärkta. Energimärkningen ska hjälpa konsumenter att jämföra produkterna och se vilket ventilationsaggregat som är mest effektivt.

 

Ekodesignkraven, tillsammans med energimärkningen, väntas bidra till stora energibesparingar inom EU. Besparingen sker främst på grund av att uppvärmningsbehovet minskar. Det sparas energi redan idag genom att det används styrd ventilation, men genom att använda energieffektiva ventilationsaggregat kan det sparas ytterligare upp till 225 terrawattimmar (TWh) årligen år 2030 i hela EU.

 

Ekodesign- och energimärkningskraven gäller från 1 januari 2016. Den 1 januari 2018 skärps ekodesignkraven på produkterna. Som ett stöd till företag att tolka förordningarna arbetar EU-kommissionen kontinuerligt med guider och publicerar svar på de vanligaste frågorna på EU-kommissionens webbplats.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.