Nya LOU, LUF och LUK är försenade

18 januari, 2016

Det blir ingen ny LOU, LUF eller LUK i april. Lagrådet är ännu inte klara med sin granskning, enligt Upphandling24. Senast i april 2016 skulle de nya EU-direktiven om upphandling och koncessioner ha varit införda i svensk lag.

 

Regeringen beslutade i juni 2015 att lämna sin lagrådsremiss till Lagrådet. Detta avsåg en ny lag om offentlig upphandling, en ny lag om upphandling runt försörjningssektorerna samt ett förslag på en helt ny lag om upphandling av koncessioner. Allt detta i syfte att föra in de nya direktiven för offentlig upphandling som det beslutades om våren 2014.

 

Det står det klart att den tidslinje som tidigare varit aktuell inte längre är det. Lagrådet kommer att ta den tid de behöver för att bearbeta remissen och nu dröjer alltså deras yttrande. Därför förskjuts även möjligheten att jobba med propositionen som riksdagen skulle ha fått, behandla och besluta om.

 

Vid försening kan EU-kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen, som i sin tur kan döma Sverige för fördragsbrott och utkräva böter. Det hände till exempel 2013 när Sverige dömdes att betala tre miljoner euro (knappt 28 miljoner kronor) för att datalagringsdirektiven inte hade införts i svensk lagstiftning i tid. Om fördragsbrottet inte är åtgärdat när domen faller kan Sverige dömas till att betala ett bötesbelopp per dag tills brottet är åtgärdat. Det hände i december 2014 när Sverige inte hade uppfyllt IPPC-direktiv. I det fallet var bötesbeloppet 4 000 euro (drygt 37 000 kronor) per dag.

 

Här finner Ni förslagen som lämnats till Lagrådet.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet, Upphandling24 och Inköpsrådet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.