Nya skyltar för tävlingsfordon och saluvagnar

5 januari, 2016

Från och med årsskiftet sker det förändringar i Sveriges registreringsskylts-flora. En ny typ av registreringsskylt införs, nämligen tävlingsskylten. Tävlingsskylten har svarta tecken på en orange botten och kommer att tilldelas bilar och motorcyklar som används i tävlingssammanhang. På så kallade saluvagnsskyltar sker också några mindre justeringar.

 

Fordon som används i tävlingssammanhang är inte utrustade för ”normal” trafik. Fordonen saknar ofta grundläggande utrustning som krävs för att ett fordon ska få användas i trafiken idag. Samtidigt behöver dessa fordon ofta transporteras på allmänna vägar, till exempel en rallybil som behöver transportera sig själv mellan två specialsträckor i ett rally. Fordonen har därför dispens att få köras på vägarna i samband med tävling eller träning och skylten införs för att fordonen tydligt ska identifieras som ett fordon med speciella begränsningar i användandet. Idag finns cirka 5 600 tävlingsfordon i vägtrafikregistret, varav 3 600 är rallybilar och 2 000 är tävlingsmotorcyklar.

 

Tävlingsskylten har svarta tecken på orange bakgrund.
Alla ägare till ett tävlingsfordon kommer att få nya tävlingsskyltar utskickade under januari månad 2016. Skyltarna kostar 90 kr/styck och utbytet bekostas av ägarna. De gamla vita skyltarna ska förstöras.

tavlingsskylt_mc_bil

 

Tävlingsskylten har svarta tecken på orange bakgrund.

 

 

Saluvagnsskyltar utan klistermärke
Saluvagnsskyltar (gröna skyltar som används av bland annat bilhandeln för provkörning i samband med försäljning) ändras också vid årsskiftet. Skyltarna har tidigare haft ett klistermärke ditsatt på mitten av skylten som visar vilken typ av fordon skylten får användas på (exempelvis B = Personbil, MC = Motorcyklar). Klistermärket tas bort vid årsskiftet och ersätts i stället med att förkortningen stansas in till höger om registreringsnumret på skylten. I och med att förkortningen stansas in i skylten försvåras förfalskning. Saluvagnsskyltar som är tidsbegränsade får också giltighetsdatumet instansat i skylten.

 

saluvagn

 

 

 

Klistermärke i mitten ersätts av instansad kod till höger

 

Här finner Ni mer information om tävlingsskyltar.

Här finner Ni mer information om saluvagnsskyltar.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.