Ändrade bestämmelser om energideklarationer

15 februari, 2016

Bestämmelserna om undantag från att energideklarera ändras och 3a § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd upphävs. En ny bestämmelse om att i vissa fall kunna upprätta energideklaration utan besiktning införs.

 

Den 15 februari gäller ändrade bestämmelser i förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader. Bland annat försvinner undantaget från att energideklarera fritidshus med högst två bostäder. Istället införs ett undantag från att energideklarera bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av helårsanvändningen. På grund av denna ändring upphävs 3a § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. Vidare ändras undantaget från att energideklarera ekonomibyggnader med lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och jämförlig näring.

 

Det införs även en bestämmelse om att en energideklaration får upprättas utan besiktning om byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten.

 

Här finner Ni mer information om undantagen.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.