Anmälningar av utländsk arbetskraft ökar

19 februari, 2016

Under 2015 befann sig i snitt 7 400 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad, för att arbeta. Totalt anmäldes knappt 43 000 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets register, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.  Främst skickade företag i Polen, Tyskland och Litauen hit arbetskraft.

 

Majoriteten av de utstationerade fanns inom bygg- och tillverkningsbranschen. De flesta arbetade i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö.

 

Flest byggde hus
Cirka 40 procent arbetade inom byggsektorn och den vanligaste angivelsen i den kategorin var ”Byggande av hus” följt av ”Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet”. De arbetstagarna var främst från Polen följt av Litauen. En annan stor grupp – var femte utstationerad – arbetade inom tillverkning. För dem som angett ”Reparation och installation av maskiner och apparater” var arbetstagarna främst från Tyskland följt av Finland och Polen.

 

Antal utstationerade arbetstagare per land 2015
1. Polen (9 095)
2. Tyskland (5 077)
3. Litauen (4 128)
4. Indien (2 906)
5. Lettland (2 420)

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets rapport.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.