Arbetsrättsmål – februari 2016

29 februari, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under februari 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 9/16, Mål nr A 62/15, 2016-02-10
Avskedande, hävning av anställningsavtal m.m.

Enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska all personal hos auktoriserade bevakningsföretag vara godkänd av länsstyrelsen. Fråga om ett bevakningsföretag omedelbart fick avsluta två arbetstagares anställning sedan länsstyrelsen återkallat deras godkännanden.

 

Dom nr 6/16, Mål nr A 255/13, 2016-02-03
Kollektivavtalstolkning

Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vissa piloter som bytt bas från Stockholm till Köpenhamn. Även fråga om partsställningen i målet.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.