Begränsad kunskap om variation av arbetsbelastning

10 februari, 2016

En effektiv åtgärd mot belastningsbesvär och trötthet i yrken med repetitiva rörelser och bundna arbetsställningar är att variera den fysiska belastningen. Det är forskare och praktiker överens om. Men vilken variation som fungerar bäst saknar forskarna svar på.

 

Brist på fysisk variation i arbetet är ett utbrett problem på dagens arbetsmarknad. Endast cirka hälften av sysselsatta i Sverige tycker att de har ett omväxlande arbete, enligt Arbetsmiljöverkets tidigare rapporter.

 

Mera variation i repetitivt och bundet arbete
Rapporten redogör övergripande för att det finns tre sätt för arbetsgivaren att påverka variationen av den fysiska belastningen i ett jobb:
• ändra innehållet eller villkoren för enskilda arbetsuppgifter
• ändra tidsupplägget för de olika arbetsuppgifter som ingår i jobbet
• tillföra nya arbetsuppgifter

 

Det finns en del studier som visar att det verkligen går att skapa mera variation på dessa sätt. Det finns även studier av om initiativen leder till bättre hälsa och välbefinnande, men studierna är få och resultaten är inte uppmuntrande.

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets rapport.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.