Biocidbehandlade varor

20 februari, 2016

Du har ansvar för att varan är behandlad med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU. Dessutom får varor som tillverkas inom EU endast behandlas med tillåtna biocidprodukter. Detta gäller från och med den 1 mars 2017.

 

Om din vara innehåller ett ämne som inte är godkänt eller under utvärdering för relevant produkttyp i EU:s granskningsprogram finns det möjlighet att ansöka om godkännande före den 1 september 2016. Då kan ämnet användas även efter den 1 mars 2017.

 

Ditt företag måste ge information om biocidbehandlingen av varan om någon konsument efterfrågar det. Informationen ska ges kostnadsfritt, inom 45 dagar. Du måste också kunna visa att biocidbehandlingen har den effekt som är tänkt.

 

Krav på märkning
En biocidbehandlad vara måste märkas med tydlig och lättläst information till konsumenten. Detta gäller alla varor som
• säljs med ett påstående om att varan har en särskild funktion
• är behandlade med ett verksamt ämne där det krävs i godkännandet av ämnet.

 

Om varan tillverkas inom EU är det tillverkaren som har ansvaret för märkningen. Om varan importeras till EU är det importören som har ansvaret.

 

Märkningen måste finnas på de officiella språken i de medlemsstater där varan säljs, till exempel måste informationen finnas på svenska om varan säljs i Sverige. Märkningen ska ge information om
• att varan innehåller en biocidprodukt
• vilka aktiva ämnen som ingår i produkten
• syftet med behandlingen, alltså hur de verksamma ämnena bidrar till varans funktion
• relevanta bruksanvisningar och eventuella försiktighetsåtgärder, till exempel om den som använder varan ska göra något särskilt för att skydda människor eller miljö
• eventuella nanomaterial i biocidprodukten. Nanomaterial är extremt små partiklar som kan ingå i biocidprodukter och de ska i så fall namnges på varan.

 

Regler för återförsäljare
Du som säljer en biocidbehandlad vara måste kontrollera att varan är märkt på rätt sätt. Var observant om en vara beskrivs som ”luktfri” eller ”antibakteriell”, det kan betyda att varan måste märkas. Om du inte själv vet om varan är behandlad på något sätt ska du kontakta din leverantör eller tillverkaren av varan. De är skyldiga att ge dig den information du behöver.

 

Syftet med märkningen är att informera konsumenterna om att varan innehåller ämnen som kan vara skadliga och hur den ska användas på ett säkert sätt för hälsa och miljö.

 

Ansök om godkännande för verksamma ämnen
Ett verksamt ämne är tillåtet inom EU om det är godkänt för rätt produkttyp och användning. Under en övergångsperiod är ett ämne också tillåtet om det är under utvärdering och finns med i EU:s granskningsprogram 1062/2014. Du kan själv ta reda på ett verksamt ämnes status genom att söka i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas databas.

 

För att kunna fortsätta använda ett ämne i behandlade varor efter 1 mars 2017 måste det vara godkänt eller under utvärdering. Sista dagen för att ansöka om godkännande för ett verksamt ämne för relevant produkttyp och användning är den 1 september 2016.

 

Här finner Ni mer information.

 
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.