Boverket ger ut en ny version av broschyren ”Får jag bygga?”

24 februari, 2016

Behöver Ni söka bygglov? I broschyren får Ni kortfattad information om vad som gäller om Ni ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Den senaste revideringen innehåller nya regler för takkupor.

 

Här finner Ni broschyren.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.