Kretslopp ställer krav på nya marknadslösningar

23 februari, 2016

Nytt kretsloppstänkande inom avfallshanteringen ställer krav på nya organisatoriska lösningar och tekniska innovationer. Det framhåller de nordiska konkurrensmyndigheterna i en gemensam rapport.

 

Det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens inom avfallssektorn i de nordiska länderna. Det framgår av rapporten ”Konkurrens inom avfallshanteringssektorn – steg mot ett kretsloppssamhälle” som tagits fram av alla de nordiska ländernas konkurrensmyndigheter.

 

Rapporten pekar på värdet av bättre upphandlingar och ökad konkurrensneutralitet. På längre sikt krävs mer radikala förändringar inte minst för att främja materialåtervinning och effektivisera handeln med värdefulla material från avfallshanteringen.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.