Mål avseende offentlig upphandling – februari 2016

29 februari, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under februari 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 3362-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Styrud Ingenjörsfirma
Upphandlande myndighet/UE: Göteborg Energi Nät AB
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 7114-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Hjälmarens Söktjänst AB
Upphandlande myndighet/UE: Örebro kommun
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB