När får man direktupphandla?

18 februari, 2016

En ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det handlar till exempel om undantag från upphandlingsreglerna.

 

Alla inköp som görs av kommuner, landsting och statliga myndigheter måste följa upphandlingsreglerna. Varje år köper kommuner, landsting och staten in varor och tjänster för över 600 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 20 procent av Sveriges BNP.

 

Större inköp ska alltid konkurrensutsättas genom en öppen annonsering. Mindre inköp kan i vissa fall direktupphandlas. Det gäller även de undantag som kan göras från reglerna, till exempel så kallade tekniska skäl och synnerlig brådska. Nu har Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tagit fram en ny interaktiv vägledning som stöd och hjälp för alla som arbetar med offentlig upphandling.

 

Vägledningen med namnet ”Får jag direktupphandla?” är ett samarbete mellan Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, och den finns på båda myndigheternas webbplatser.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.