Nu täpps sista kryphålet till för glödlampor

29 februari, 2016

Från och med den 27 februari 2016 förtydligar EU-kommissionen begreppet speciallampor vilket innebär att glödtrådslampor fasas ut från marknaden.

 

Redan 2009 började utfasningen av glödlampan. Successivt har ineffektiva glödlampor ersatts med lågenergilampor och LED-lampor. Men glödtrådslampan som egentligen är en glödlampa, har på grund av en otydlighet i lagstiftningen betraktats som speciallampa och har därför varit ett undantag från lagkraven. EU-kommissionen har nu gjort ett förtydligande genom en så kallad tilläggsförordning, där det framgår att glödtrådslampor inte är speciallampor utan tvärtom omfattas av gällande lagkrav.

 

Glödtrådslamporna, som även kallas vintage-lampor och används för att ge ett varmt sken både inomhus och utomhus, fasas nu ut från marknaden från och med den 27 februari 2016. Det innebär att de inte längre får sättas på marknaden. Lampor i lager får däremot säljas ut och lampor som redan används får fortsätta att användas.

 

LED-lampor 40 gånger effektivare
Numera finns bra alternativ till glödtrådslampor i form av så kallade filament LED-lampor med ett glödtrådsliknande utseende samt ett svagt varmt sken. Dessa lampor är upp till 40 gånger effektivare men kostar ungefär lika mycket som en glödtrådslampa men håller 10 gånger längre. Konsumenten kan därför spara både energi och pengar genom att byta till LED-lampor utan att ge avkall på det varma skenet. Belysning är ett av de användningsområden som använder mest el och därför är besparingarna för klimat och miljö stora.

 

Utfasningen av gammal, ineffektiv belysning sker därför inte bara inom Sverige och EU, utan över hela världen. Under klimattoppmötet i Paris lanserade energiminister Ibrahim Baylan den omfattande kampanjen Global Lightning Challenge för att öka antalet energieffektiva lampor i världen.

 

Om ekodesign och energimärkning av belysning
Ekodesign är en ram där krav på energiprestanda ställs på apparater som släpps ut på marknaden, däribland belysning. Energimärkning kompletterar kraven genom att sätta betyg i form av en skala, som för belysning går mellan A++ till E, där A++ innebär bästa energiprestanda. Ekodesign- och energimärkningskrav är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.