Ny rapport om betydelsen av informationssäkerhet

20 februari, 2016

På uppdrag av MSB genomförde Örebro universitet under hösten 2015 en Delphi-studie av några grundläggande begrepp på informationssäkerhetsområdet. Rapporten visar på flera angelägna utvecklingsbehov, inte minst bredare och effektivare förankring.

 

I syfte att utveckla riktlinjer för ett långsiktigt arbete fick forskare på Örebro universitet i uppdrag att utvärdera svensk terminologi med inriktning på frågor om målgrupper och grundläggande begrepp på informationssäkerhetsområdet.

 

Baserat på en så kallad Delphi-studie, dvs. expertbedömningar och förhandlingar i flera steg, har forskarna utvärderat begreppsdefinitioner och processen med att ta fram definitioner. Flera utvecklingsbehov identifierades, till exempel kompletteringar av befintlig terminologi, ”informationsklassning”, explicita avgränsningar för att klargöra professionella sammanhang, ”sekretess” och ”konfidentialitet”, samt effektivare samordning för att tillåta bredare engagemang och delaktighet i terminologiarbete.

 

Ni finner rapporten här.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.