Nya krav på ställningar

3 februari, 2016

Den 1 januari 2016 började de sista två kraven i föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4) att gälla.

 

Att det inte skedde samtidigt som resten av föreskrifterna den 1 juli 2014 berodde på att det behövdes en övergångstid för branschen att anpassa sig till förändringarna. Det rör sig om kraven nedan.

 

Bygga väderskydd
Från och med den 1 januari 2016 behöver du ha utbildning om du ska uppföra, väsentligen ändra eller montera ner väderskydd. Som grund för denna utbildning måste du först ha genomgått den särskilda utbildningen om ställningar.

 

Hyra ut äldre ställningar
Alla ställningar som upplåts måste från och med den 1 januari 2016 ha typkontrollerats. Tidigare räckte det att de hade typgodkänts. De vanligaste sätten att upplåta en ställning är att hyra ut den eller att låta någon från att annat företag än ditt eget använda den.

 

Det var möjligt att typkontrollera ställningar från och med 1996. Om du vet med dig att din ställning är äldre bör du kontrollera de handlingar du har, eller kontakta tillverkare eller leverantör för att säkerställa att ställningen får upplåtas.

 

Här finner Ni föreskrifterna om ställningar, AFS 2013:4.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets publikation Säkra ställningar, H456.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.