Nya regler stoppar skadliga arter

5 februari, 2016

Naturvårdsverket har lämnat förslag till svenska regler och åtgärder för invasiva främmande arter till regeringen. Bland annat föreslås landets länsstyrelser ansvara för tillsyn över kommersiella ägare till skadliga arter.

 

Djur och växter som sprids med människans hjälp och förstör befintlig flora och fauna kallas invasiva främmande arter. De rubbar ekobalansen genom att konkurrera ut enskilda arter, sprida smitta eller parasiter. Hittills har arterna kunnat sprida sig då regler och nödvändiga rekommendationer har saknats.

 

Stopp för vanligt husdjur
EU-förordningen listar 37 invasiva främmande arter där ett antal sprids mellan länder genom handel som till exempel vattenhyacint eller rödörad vattensköldpadda, ett vanligt husdjur i Sverige. Reglerna föreslås hålla fokus på att förebygga och minimera spridningsrisker. Växt- och djurhandlare ska upphöra sin försäljning av dessa arter inom ett år, förutsatt att köpare håller arten i sluten förvaring, förhindrar den att föröka sig eller släpper ut den. Landets länsstyrelser föreslås ansvara för tillsyn över privata och kommersiella ägare.

 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslår att de båda myndigheterna ska ansvara för tillståndsbedömningar av införselundantag för till exempel forskning. Vidare föreslås att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram handlingsplaner, hanteringsplaner och åtgärdsföreskrifter med ytterligare bekämpningsåtgärder för de olika arterna.

 

Här finner Ni förslaget.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.