Ökad trafik äter upp delar av utsläppsminskningen

26 februari, 2016

Information från Transportstyrelsen och Trafikverket: En ny genomsnittlig personbil släppte under 2015 ut 126,3 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Det är en minskning med nästan 5 gram/km jämfört med föregående år. Samtidigt ökar antalet bilar i Sverige vilket gör att utsläppsminskningen blir mindre i praktiken än i teorin.

 

Under 2014 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en ny personbil 131 gram/km. Den årliga redovisning över genomsnittliga koldioxidutsläpp som Transportstyrelsen har lämnat in till EU-kommissionen visar att från 2014 till 2015 har utsläppen minskat med i genomsnitt 4,7 gram/km till 126,3 gram/km. Dubbelt så stor minskning som under föregående år tillsammans med ökad andel biodrivmedel innebär minskningar av koldioxidutsläppen från vägtrafiken.

 

Men samtidigt ökar både antalet registrerade bilar i Sverige och vägtrafiken totalt sett. 2015 registrerades cirka 340 000 nya personbilar och nybilsförsäljningen i landet är den högsta någonsin. Personbilstrafiken ökade förra året med mellan 1-2 procent. Även lastbilstrafiken ökar vilket gör att de totala utsläppen inte minskar i den omfattning man skulle kunna tro. Under 2015 släppte vägtrafiken i Sverige enligt preliminära siffror ut totalt 16,1 miljoner ton koldioxid, vilket är en minskning med cirka en halv miljon ton jämfört med föregående år.

 

Antalet registrerade fordon i Sverige ökar för varje år. Trafiken i landet har ökat med 23 procent sedan 1990 samtidigt som utsläppen av koldioxid idag är 10 procent lägre jämfört med 1990 års nivå.

 

Sedan 2011 rapporterar Transportstyrelsen också in siffror som avser nyregistrerade lätta lastbilar. För de lätta lastbilarna redovisas en påtaglig minskning med 8,6 procent, från 170,4 g/km (2014) till 161,9 g/km (2015) vid blandad körning. De lätta lastbilarna utgörs till 96 procent av fordon som drivs med diesel.

 

Nedan finner Ni mer information:
Koldioxidutsläpp, personbilar 2010-2015
Koldioxidutsläpp, lätta lastbilar 2011-2015
Vägtrafikens utsläpp, PM av Trafikverket, 160223

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.