Stopp för triklosan i biocidprodukter och behandlade varor

9 februari, 2016

Det bakteriedödande ämnet triklosan får inte längre användas som verksamt ämne i biocidprodukter i EU, till exempel antibakteriell handtvål. Ämnet får inte heller användas i behandlade varor som till exempel skor och sportkläder.

 

EU-kommissionen har beslutat att triklosan inte längre ska vara tillåtet i biocidprodukter för mänsklig hygien, till exempel antibakteriell handtvål. Det betyder att ämnet nu har underkänts för användning i alla sorters biocidprodukter. Redan 2014 förbjöds ämnet i flera andra produkttyper, bland annat desinfektionsmedel.

 

EU-kommissionens beslut innebär också att ämnet inte längre får användas i behandlade varor som till exempel skor och sportkläder. Triklosan får efter detta endast användas i medicintekniska produkter och som konserveringsmedel i kosmetika.

 

EU-beslutet gäller från och med den 17 februari 2016. Varor som är behandlade med triklosan får inte släppas ut på marknaden i EU från och med den 1 mars 2017.

 

Triklosan används för sin bakteriedödande funktion. Ämnet misstänks vara hormonstörande och ha flera andra farliga egenskaper. Det är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur och det är starkt bioackumulerande (dvs. det ansamlas i levande organismer).

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.