Tillsyn av tillverkning och partihandel

29 februari, 2016

Arbetsmiljöverket inspekterar nu de riskfyllda jobben inom tillverkningsindustrin och partihandeln. I årets största tillsyn för myndigheten, inspekteras 2 000 arbetsplatser över hela landet där förra året 8 av 10 arbetsplatser fick krav.

 

Av Sveriges 4,8 miljoner sysselsatta arbetar 730 000 inom tillverkning och partihandel. Inom tillverkning är det nästan dubbelt så vanligt (11/1 000) att råka ut för skador jämfört med snittet på 6 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 förvärvsarbetande. Partihandeln tampas med många truckolyckor, med otäcka skador som konsekvens.

 

Förlorad kontroll över maskiner och fordon bakom många olyckor
De flesta olyckorna sker då arbetstagare tappar kontrollen över maskiner och verktyg. Många halkar, snubblar och faller.

 

Ett brett spann av yrkesgrupper får nu sin arbetsmiljö granskad. Bland dem: truckförare, lagerassistenter, underhållsmekaniker, maskinoperatörer, köttstyckare, sågarbetare, och anställda inom papperstillverkning. Även inredningssnickare och kundservicearbetare kan vänta sig inspektion av sin arbetsplats under året.

 

De flesta brister i sitt förebyggande arbete
I förra årets tillsyn besökte Arbetsmiljöverket drygt 2 000 arbetsställen. 80 procent fick krav. Vanliga krav handlade om plan vad gäller krishantering och planerat underhåll och tillsyn av maskiner. Men det vanligaste kravet var att införa ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Även i år kan inspektörerna ta upp riskbedömning utifrån både kvinnors och mäns förutsättningar och villkor vad gäller arbetsuppgifter, maskiner och verktyg.

 

Inspektionen innefattar:
Tillverkningsföretag där framställning av livsmedel och metall, motorfordon och elektronikvaror ingår. Partihandeln – lagerförare och hanterare av gods som ska vidare till detaljhandeln – bland annat handel med livsmedel, drycker, tobak, maskiner och byggmaterial. Företag med 3–4 anställda och uppåt prioriteras samt de som inte tidigare inspekterats.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.