Utsläpp från småskalig vedeldning

23 februari, 2016

Från år 2020 respektive 2022 ställer EU krav på utsläpp från vedpannor och rumsvärmare. Regeringen har bett Boverket undersöka möjligheterna att införa kraven tidigare i Sverige. I en ny rapport beskriver Boverket vilka åtgärder som kan göras nu och vad som måste vänta.

 

Boverkets rapport beskriver hur skärpta krav på utsläpp från fastbränslepannor i byggnader kan utformas och när de lämpligen kan träda i kraft. Boverket föreslår att det sker samtidigt som EU:s energimärkningskrav för att sälja pannorna börjar gälla år 2018. Däremot är möjligheterna begränsade att redan nu ställa krav på utsläpp av annat än kolmonoxid från rumsvärmare. Det beror på annan EU-lagstiftning för byggprodukter för harmonisering av bedömnings-metoder (i standarder). Nya harmoniserade standarder är på gång inom det europeiska samarbetet och Boverket kommer att ange nya krav i byggreglerna (BBR) när standarderna är harmoniserade och börjar gälla.

 

Boverket kommer dock redan nu att skärpa de BBR-krav som är möjliga för rumsvärmare. Det gäller egenskaperna verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid.

 

Här finner Ni Boverkets publikation.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.