Vedeldning och vägslitage värst för luften

16 februari, 2016

Naturvårdsverket har publicerat nya siffror för utsläppen av luftföroreningar i Sverige. Vedeldning är en betydande källa till skadliga partiklar som påverkar både luftkvaliteten, hälsan och klimatet. Och användningen av dubbdäck bidrar särskilt till förhöjda partikelhalter i tätorter.

 

Sverige redovisar årligen utsläppen av luftföroreningar under FN:s luftvårdskonvention. För det stora flertalet ämnen har utsläppsmängden minskat kraftigt sedan 1990. Trots detta behövs fortsatta åtgärder för en bättre hälsa och luftmiljö samt en minskad klimatpåverkan.

 

Nedan finner Ni mer information:
Sex steg för friskare luft
Utsläppsstatistik
Luftkvaliteten där du befinner dig (realtidsdata)
Luftkvaliteten i tätorter
Främja och förebygg så når vi miljömålen – fördjupad utvärdering 2015

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.