Vilka är de vanligaste besökarna i trängselskattesystemen?

11 februari, 2016

Under 2015 gjordes drygt 6 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon i trängselskattesystemen i Göteborg och Stockholm. I Göteborg domineras de utländska passagerna inte helt oväntat av norska fordon, medan polska fordon är vanligast i Stockholm.

 

Cirka 2,1 procent av den totala andelen skattepliktiga passager i Stockholm och Göteborg gjordes av utlandsregistrerade fordon. Totalt debiterades drygt 14,9 miljoner kronor trängselskatt för passager under 2015 via 450 000 skattebeslut.

 

Göteborg
I Göteborg gjordes cirka 4,3 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Mer än var femte passage gjordes av ett norskt fordon. Närheten till Norge, Danmark och Tyskland syns tydligt i utfallet.

De 20 vanligaste nationaliteterna i Göteborg Procentuell andel av de utländska passagerna*
1. Norge 20,8 %
2. Polen 18,1 %
3. Tyskland 14,2 %
4. Danmark 13,8 %
5. Litauen 5,3 %
6. Bulgarien 4,1 %
7. Nederländerna 3,9 %
8. Lettland 3,7 %
9. Estland 2,3 %
10. Rumänien 2,0 %
11. Finland 1,9 %
12. Tjeckien 1,5 %
13. Slovakien 1,2 %
14. Storbritannien 1,0 %
15. Frankrike 0,9 %
16. Italien 0,7 %
17. Spanien 0,6 %
18. Ungern 0,4 %
19. Österrike 0,4 %
20. Schweiz 0,4 %

*Siffran avser det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.

 

Stockholm
I Stockholm gjordes 1,7 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Precis som i Göteborg kommer de mest vanligt förekommande fordonen från länder med påtaglig närhet till Stockholm.

De 20 vanligaste nationaliteterna i Stockholm Procentuell andel av de utländska passagerna*
1. Polen 21,5 %
2. Estland 13,8 %
3. Finland 13,5 %
4. Litauen 10,7 %
5. Tyskland 8,9 %
6. Lettland 8,4 %
7. Norge 3,9 %
8. Danmark 2,9 %
9. Frankrike 2,1 %
10. Åland (Finland) 1,6 %
11. Storbritannien 1,3 %
12. Nederländerna 1,2 %
13. Tjeckien 1,1 %
14. Bulgarien 1,0 %
15. Spanien 1,0 %
16. Rumänien 1,0 %
17. Italien 1,0 %
18. Ryssland 0,8 %
19. Schweiz 0,6 %
20. Ungern 0,6 %

*Siffran avser det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.