Allergiframkallande ämnen i färg

10 mars, 2016

Det behövs ökade kunskaper bland yrkesmålare om att vattenbaserade färger kan innehålla allergiframkallande ämnen. Den slutsatsen drar Kemikalieinspektionen efter att ha kontrollerat storsäljande inomhusfärger. Tillsynsprojektet har genomförts efter rapporter om att fler yrkesmålare drabbas av allergier.

 

Forskning har visat att hudallergier bland yrkesmålare har ökat kraftigt sedan många färger baserade på lösningsmedel bytts ut mot vattenbaserade färger. Skälet är att de vattenbaserade färgerna kan innehålla allergiframkallande konserveringsmedel, isothiazolinoner. En forskningsstudie från 2014 har också visat på brister i produktinformationen om att färgerna innehåller de allergiframkallande ämnena.

 

Kemikalieinspektionen har kontrollerat innehållet och märkningen av 15 färger och bindemedel från sju olika företag. De analyserade produkterna är avsedda för väggar, tak eller våtrum och tillhör företagens storsäljare. Kontrollen visar att alla utom en av färgerna som ingått i tillsynsprojektet var rätt klassificerade och märkta enligt EU:s CLP-förordning som trädde i kraft 2015. För alla utom tre av produkterna har de uppmätta halterna av de allergiframkallande ämnena stämt väl överens med de halter som företagen uppgett att färgerna innehåller.

 

Några av de färgförpackningar som Kemikalieinspektionen kontrollerat har även varit försedda med Astma- och Allergiförbundets märkning Svalan, trots att färgerna innehåller kraftigt allergiframkallande ämnen. Skälet är att märkningen inte gäller allergirisken för den som använder färgen, utan för personer som vistas i ett rum två veckor efter att det målats. Kemikalieinspektionen vill uppmärksamma både yrkesmålare och konsumenter på att vattenbaserade färger med Svalan-märkningen kan innehålla allergiframkallande isothiazolinoner. Analysresultaten i tillsynsprojektet visar inte att Svalan-märkta färger skulle ha lägre halter av ämnena jämfört med de övriga undersökta färgerna.

 

Här finner Ni Kemikalieinspektionens tillsynsrapport.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.