Genusglasögon ger friskare personal

8 mars, 2016

Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny film om hur en mer jämställd arbetsplats ger friskare medarbetare.

 

I filmen får arbetsgivaren hjälp att reflektera över hur arbetet fördelas på arbetsplatsen. Forskning visar att fördelningen av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor inom samma yrke ofta skiljer sig åt.

 

Inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn, är också den emotionella belastningen hög, i kombination med knappa resurser, något som bidrar till att ohälsotalen ökar.

 

Bakgrunden till den nya filmen är det utbredda problemet med belastningsskador. Antalet kvinnor som anmäler värk och stelhet i rygg, är till antalet högre än män. Flest sådana fall finns inom tillverkning, transport- och magasinering samt vård och omsorg. Kvinnors sjukpenningtal – sjukskrivningar över två veckor – är över 90 procent högre än mäns.

 

För femte året i rad genomför Arbetsmiljöverket inspektioner med sikte på jämställdhet i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars under veckorna tio och elva. Inspektörerna kommer att ställa frågor om hur arbetsgivaren jobbar med jämställdhet som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Här finner Ni filmen Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.