Nya krav för fritidsbåtar och vattenskotrar

9 mars, 2016

2016 börjar nya regler kring konstruktion, tillverkning och handel med fritidsbåtar och vattenskotrar att gälla i Sverige. En nyhet är att alla distributörer ska kontrollera att de produkter som omfattas är provade och uppfyller kraven.

 

Det nya EU-direktivet om fritidsbåtar och vattenskotrar omfattar allt från konstruktionskrav till krav på CE-märkning och på den kontroll som görs av myndigheter. Direktivet införlivas huvudsakligen genom de föreskrifter från Transportstyrelsen som nu remitteras.

 

En nyhet jämfört med tidigare direktiv är att alla distributörer ska kontrollera att fritidsbåtar, vattenskotrar och andra produkter som omfattas av direktivet är provade och uppfyller kraven. De nya föreskrifterna klargör även att endast privatimportörer får CE-märka importerade produkter i efterhand.

 

Tydligare krav ställs också på Transportstyrelsen om att utföra marknadskontroll, dvs. vidta nödvändiga åtgärder för att endast produkter som uppfyller kraven ska nå konsumenter.

 

Vissa krav om hur fritidsbåtar ska vara konstruerade och utrustade skärps. Exempelvis ska en person i vattnet utan assistans åter kunna ta sig ombord. En annan förändring är att båtar med vattentoalett ska vara utrustade med en uppsamlingstank eller en reningsanläggning.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.