Ökat pris på plastbärkassar ska förbättra miljön

22 mars, 2016

Enligt ett EU-direktiv ska förbrukning av plastkassar minska med hälften till 2025. För att nå målet föreslår Naturvårdsverket ett lägstapris på 5 kronor per plastbärkasse.

 

Minskad förbrukning av plastbärkassar ska leda till en bättre miljö och effektivare resursanvändning. Medlemsländerna i EU har nu i uppgift att bidra till att få ner förbrukningen. I Sverige förbrukar vi idag mer än 80 kassar per person och år.

 

Naturvårdsverket bedömer att ett lägsta pris på alla plastbärkassar är vad som krävs för att minska förbrukningen och öka återanvändningen.

 

Tunna plastbärkassar är den typen av kassar som finns i livsmedelsbutiker. För att undvika att en minskad förbrukning av tunna plastbärkassar leder till en övergång till tjockare plastbärkassar, med ökad resursförbrukning som följd, föreslår Naturvårdsverket att även tjockare plastbärkassar omfattas av lägstapriset. Det innebär att alla plastbärkassar, det vill säga även kassar som idag delas ut gratis i till exempel kläd- och bokhandeln ska ha ett lägstapris på fem kronor.

 

Naturvårdsverket föreslår att prisnivån bör utvärderas när det finns ett underlag om svenska konsumenters priskänslighet, och hur mycket förbrukningen av plastbärkassar minskar.

 

Här finner Ni Naturvårdsverkets rapport.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.