Andelen alkolås i myndigheters bilar har sjunkit

2 april, 2016

Andelen bilar med alkolås har sjunkit från 38 till 32 procent om man jämför 2014 med 2015. Flera andra parametrar som rapporteras in har också försämrats. Det visar Transportstyrelsens årliga sammanställning av myndigheternas bilinköp och leasing.

 

Alla myndigheter under regeringen ska varje år rapportera inköp, leasing och upphandlingar av bilar till Transportstyrelsen. Syftet är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar inom staten. Kraven på fordonen som används av regeringens myndigheter regleras i förordningen SFS 2009:1.

 

I förordningen står bland annat att myndigheterna ska sträva efter att minst 75 procent av de bilar som myndigheter äger eller leasar ska vara utrustade med alkolås från och med den 1 januari 2012. Men detta är något som många myndigheter inte har uppfyllt och siffran sjunker.

 

Av de totalt 6 760 bilar som regeringens myndigheter ägde eller leasade år 2015 var 2 187 utrustade med alkolås, det vill säga 32 procent av fordonsparken. Det är en försämring jämfört med 2014, då 38 procent av fordonen var utrustade med alkolås. Motsvarande siffra var 31 procent år 2013 och 17 procent år 2012. Kravet på alkolås gäller inte utryckningsfordon, fordon som används i spaningsverksamhet eller bilar som är avsedda för personskydd.

 

Fler fakta ur Transportstyrelsens sammanställning:
• Under 2015 köpte myndigheterna in 1 380 personbilar och 136 lätta lastbilar. Av dessa uppfyllde 752 fordon de miljökrav som ställs i förordningen. Det är en tydlig försämring jämfört med 2014.
• Av årets rapportering kan man se att flera myndigheter än tidigare har valt att inte rapportera och att många av kraven uppfylls sämre än föregående år. 2014 rapporterade 97 procent av myndigheterna in uppgifterna till Transportstyrelsen, för 2015 rapporterade 92 procent in uppgifterna.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.