Billigare att använda mobilen inom EU

27 april, 2016

Nu blir det billigare att använda mobilen inom EU. Samtidigt ökar EU skyddet för ett öppet internet. Post- och telestyrelsen (PTS) ska se till att de nya EU-reglerna följs i Sverige.

 

Från och med den 30 april börjar nya EU-regler att gälla i Sverige och resten av unionen. De nya reglerna gäller internationell roaming (när operatörerna skickar trafik i varandras nät över gränserna) och nätneutralitet (att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt).

 

De nya reglerna om internationell roaming syftar till att det på sikt ska kosta som hemma att använda mobilen i andra EU-länder. Under en övergångsperiod får operatörerna dock ta ut en extraavgift utöver kostnaden du har i Sverige.

 

Att ringa ett samtal inom EU får från och med den 30 april kosta högst 2,21 kronor per minut. Att ta emot ett samtal får kosta högst 0,13 kronor per minut. Även kostnaden för sms och datatrafik sänks.

 

Principen om nätneutralitet och skydd för ett öppet internet har hittills inte varit reglerat i Sverige. Genom de nya reglerna får PTS verktyg mot affärsmodeller och avtal som strider mot principen om nätneutralitet.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.