Förebygg vibrationsskador

6 april, 2016

Vibrationer i arbetsmiljön påverkar kroppen på olika sätt och delas därför upp i två huvudtyper; hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer.

 

Hand och arm
Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i arbete med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen, till exempel mejselhackor, slipmaskiner, borrmaskiner, skruv- och mutterdragare. Domningar, nedsatt känsel i händerna och smärttillstånd i armar och axlar är övergående besvär av hand- och armvibrationer.

 

Ett tidigt symtom på bestående skada är ökad köldkänslighet som sedan kan utvecklas till ”vita fingrar” – skador på blodkärlen. Symtomen blir tydliga vid nedkylning, ofta i samband med fukt. Hand- och armvibrationer kan även ge bestående skador på leder och nerver. Nervskador kan yttra sig som domningar och stickningar och även nedsatt känsel och ökad fumlighet.

 

Helkropp
Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter eller står på ett vibrerande underlag. De uppstår till exempel i truckar, skogs- och entreprenadmaskiner, traktorer, grävmaskiner, bussar och lastbilar. Vibrationerna kan också överföras till människan via olika byggnadsdelar, till exempel i verksamheter med tunga vibrerande maskiner.

 

Trötthet och nedsatt prestationsförmåga är exempel på övergående besvär från helkroppsvibrationer. Vid mycket låga frekvenser kan helkroppsvibrationer ge upphov till åksjukeliknande symtom. Besvär i rygg, skuldror och nacke är exempel på bestående skador av helkroppsvibrationer.

 

Förebygga
För att förebygga skador är det viktigt att planera så att arbetstagaren exponeras för så lite vibrationer som möjligt. Arbetsteknik, arbetstakt och arbetsställning har stor betydelse för hur vibrationer överförs från maskinen till användaren. Att lägga in pauser och växla mellan olika arbetsmoment kan därför minska risken för skador betydligt.

 

Det är också viktigt med information och utbildning om riskerna med vibrationer, arbetstekniker, rutiner med mera för att riskerna ska minska. Alla som exponeras för riskerna måste uppmärksammas på hur viktigt det är att rapportera tidiga signaler på vibrationsskador.

 

Informationen kommer från Prevent.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.