Företag som inte överlämnat utsläppsrätter

13 april, 2016

Företag som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter och som inte överlämnar utsläppsrätter inom föreskriven tid motsvarande utsläppen av koldioxid drabbas av sanktioner. Naturvårdsverket har nu sammanställt dessa.

 

Naturvårdsverket har sammanställt namnen på företagen med anläggningar och flygverksamhet som inte i rätt tid överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter motsvarande utsläppen av koldioxid för angivna år. De nämnda verksamhetsutövarna har fått en sanktionsavgift vars beslut har vunnit laga kraft. Utsläppsrätter som inte överlämnats i tid har i efterhand blivit överlämnade från samtliga företag.

Rättviks Teknik AB (2010)
AB Fortum Värme (2012)
ENA Energi AB (2012)
Findus Sverige (2012)
Hedemora Energi  (2012)
Neova AB (2012)
Umeå Energi (2012)
Föreningen Flygande veteraner (2012)
Occidential Petroleum Corporation (2012)
PMI Global Services Inc. (2012)

 

Verksamhetsutövare för anläggningar och flygoperatörer ska betala en sanktionsavgift på 100 Euro per ton koldioxid för de utsläppsrätter som inte överlämnats. I de här fallen rör det sig om sanktionsavgifter på nästan 1000 SEK till över 15 miljoner SEK.

 

Reglerna för sanktioner och offentliggörande är gemensamma för EU:s samtliga medlemsländer. De gemensamma reglerna ska bidra till att regelverket är rättvist inom hela EU. Syftet med handel med utsläppsrätter är att skapa incitament för att minska växthusgasutsläpp från företag som omfattas av systemet.

 

Här finner Ni mer information om Fullgörandeavgifter och offentliggörande.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.